Tháng Hai 27, 2021

Cống hiến cho ngực và mông trong hai cuốn sách

các ngực, mông, hai phần cơ thể mà chúng ta che giấu quá thường xuyên. Nhưng các ấn bản Sách Dân chủ đã phóng đại chúng trong hai cuốn sách, Khuôn mặt ẩn giấu của mông và Sự thờ cúng của ngực, trong bộ sưu tập L'art vu autrement.

Lịch sử nghệ thuật, tượng trưng, ​​mọi thứ liên quan đến ngực và hậu thế được kể một cách vui tươi trong hai cuốn sách này. Sùng bái ngực là bổ sung mới nhất cho bộ sưu tập, và cuốn sách này khám phá với hình minh họa, tranh vẽ, hình ảnh, phần này của giải phẫu của chúng ta tượng trưng cho điều gì, giữa thai sản và tình dục, tôn thờ và ảo tưởng

Tìm hiểu thêm về bản thân, những gì chúng tôi truyền cảm hứng cho đàn ông, về bản sắc riêng của chúng tôi ... Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên hai cuốn sách tuyệt đẹp này của Caroline Phol.

Giá: 29,95? mỗi cuốn sách.Lazer Team (Tháng Hai 2021)