Có Thể 14, 2021

Nước hoa của mùa hè: chúng tôi yêu những chiếc bình Life Themes Sheer từ La Prairi

Người hâm mộ của BeautystasĐồng cỏ La sẽ có thể tiếp cận mùa hè với sự tươi mới và đầy sức sống! Từ mùa xuân, Bộ sưu tập của nước hoa Chủ đề cuộc sống tổ chức hai eaux de toilette thanh lịch
bắt nguồn từ hai mặt hàng bán chạy nhất nước hoa Chủ đề cuộc sống Vàng và Chủ đề cuộc sống Ruby.

 

Nhiều thuốc bổ, tươi hơn và nhẹ hơn, Life Themes Sheer là nước hoa nữ tính và gợi cảm sẽ lấp lánh mùa hè của chúng tôi! Chúng tôi yêu hai chai đẹp này được nạm đá màu. Hai phiên bản giới hạn để mua ngày hôm nay!

Chủ đề cuộc sống Vàng và Chủ đề cuộc sống Ruby Đồng cỏ La : 84 euro

 

www.laprairie.comTotally Spies! The Movie (Có Thể 2021)