Tháng MườI MộT 26, 2021

porcini

những nấm đến đầu năm nay Những cơn mưa tháng tám rõ ràng là không có gì. Bạn nên tìm thấy với số lượng lớn tất cả các tháng của tháng chín, từ các khu rừng của Pháp. Ngoài ra, chúng có chất lượng rất tốt trong năm nay. Điều quan trọng là phải biết (ngay cả khi nó khó chịu) rằng Nấm trắng Luôn có đầy những con giun để nhặt ... yên tâm, chúng sẵn sàng loại bỏ chúng trước khi đến quầy hàng của chúng tôi. Năm nay, giun rất ít, nấm đã đẩy tốt hơn.

Sự lựa chọn của chúng tôi về công thức: Crèpes với cepsBrad Forages for Porcini Mushrooms | It's Alive | Bon Appétit (Tháng MườI MộT 2021)