Tháng Tám 13, 2020

Đối tượng LOL của tháng: Tôi khâu đôi giày yeti


Trong khi nhiệt độ đang tán tỉnh nguy hiểm với 0 ° C, đây là thời điểm cao để suy nghĩ về những điều nghiêm trọng. Cái gì đôi giày chúng ta sẽ mặc mùa đông này? Tạm biệt máy bơm và các căn hộ ba lê khác, xin chào giày ống, xà cạpgiày ống nhồi bông ... Nhưng trong khi Uggs dường như hết thời (không còn sớm nữa), một xu hướng khác từ cái lạnh là chinh phục bitumens: ủng nhồi bông!

Và nếu Chanel và Dolce & Gabbana chấm dứt sàn catwalk cuối cùng của họ vào mùa đông 2010-2011 của giày ống với điểm nhấn yetit, các nhà thiết kế như Gerard Darel hay Ash cung cấp các mẫu nóng nhưng dễ mặc hơn.

> Nhìn vào hình ảnh các phụ kiện lạnhKinetic Sand thử thách 30s và kết quả thảm bại, BIG FAIL - ToyStation 93 (Tháng Tám 2020)