Tháng BảY 25, 2024

Dự báo tài chính về số dư cuối năm 2008

Tử vi cung Thiên Bình từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008:

Sự tập trung toàn cầu hiện tại trong lĩnh vực tiền của bạn sẽ cho phép bạn cải thiện thu nhập của mình, để có được sự gia tăng nhờ những nỗ lực trong quá khứ hoặc để thành công trong các giao dịch tài chính đẹp.

Nhưng hãy cẩn thận với Dark Moon, thứ có thể khiến bạn chi tiêu quá nhiều, hoặc hy vọng nhiều hơn cuối cùng bạn sẽ nhận được, điều này sẽ khiến bạn thất vọng.

Giữ ý thức của các biện pháp, và mọi thứ sẽ tốt đẹp.Giấc mộng siêu cường kinh tế của Trung Quốc, đang dần tan vỡ vì thương chiến (Tháng BảY 2024)